Binnenkant (bakmaat): L x B x H (mm) 270 x 180 x 200mm (bakmaat = ruimte voor de accu). Buitenkant (Totale afmetingen accubak exclusief deksel): - Zonder handvatten L x B x H (mm) 290x200x210 - Met handvatten L x B x H (mm) 340x200x210. Buitenkant (Totale afmetingen accubak inclusief deksel): L x B x H (mm) 340x240x280.

Van € 35,00
Voor € 29,95

Inloggen

Privacy verklaring

Artikel 1 Definities
In deze privacy statement worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. LuytenAutosport: de gebruiker van deze privacy statement: LuytenAutosport gevestigd aan de Heldenseweg 31 te Neer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel over KvK-nummer 13039963;
b. bezoeker: de bezoeker van de website;
c. klant: de bezoeker die via de website een overeenkomst sluit met LuytenAutosport;
d. website: de website www.luytenautosport.nl.

 

Artikel 2 Privacy en Wet bescherming persoonsgegevens
2.1 LuytenAutosport zal vertrouwelijke informatie die zij van bezoekers of klanten ontvangt, nimmer aan derden verstrekken, tenzij LuytenAutosport daartoe verplicht wordt door de wet of een overheidsinstantie.
2.2 LuytenAutosport verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Artikel 3 Verantwoordelijke voor de persoonsgegevens
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
LuytenAutosport
Heldenseweg 31
6086PD Neer

 

Artikel 4 Het gebruik van gegevens van klanten
4.1 LuytenAutosport gebruikt de gegevens van klanten (zoals: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) voor het volgende:
a. het uitvoeren van de overeenkomst;
b. de facturatie en administratie;
c. het verzenden aan de klant van reclame via de e-mail, mits de klant daarvoor toestemming heeft gegeven, zie artikel 4.2.
4.2 De klant heeft de mogelijkheid om zich via de website aan te melden voor digitale nieuwsbrieven. De klant heeft de mogelijkheid om zich af te melden voor dergelijke reclame, zie artikel 5 van deze privacy statement.
4.3 LuytenAutosport stuurt de klant geen ongevraagde commerciële e-mailberichten indien de klant daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 5 Afmelden
5.1 De klant kan zich op de volgende wijzen afmelden voor de reclame die LuytenAutosport via de e-mail stuurt:
a. schriftelijk naar het in artikel 3 genoemde adres;
b. elektronisch naar het e-mailadres: info@luytenautosport.nl;
c. door in de e-mail waarin de reclame is opgenomen op de link te klikken waarmee de klant zich kan afmelden voor dergelijke e-mailberichten.
5.2 In elke e-mail met reclame die naar de klant wordt gestuurd, is een link opgenomen waarmee de klant zich kan afmelden voor dergelijke e-mailberichten.
5.3 Op het moment dat de klant zich heeft afgemeld voor de e-mailberichten met reclame, worden dergelijke e-mailberichten niet meer naar de klant gestuurd.

 

Artikel 6 Beveiliging van gegevens
LuytenAutosport draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin de gegevens van de klant worden opgeslagen.

 

Artikel 7 Bezoekgedrag en cookies
7.1 LuytenAutosport kan het bezoekgedrag van bezoekers van de website volgen, zoals de meest bekeken pagina's en de tijd dat een bezoeker de pagina open heeft staan. De informatie over het bezoekgedrag gebruikt LuytenAutosport om de website te optimaliseren.
7.2 LuytenAutosport kan bij het analyseren van de website gebruik maken van cookies. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Een cookie is een klein tekstbestand dat de webpage-server van LuytenAutosport op de harde schijf van de computer van de bezoeker plaatst. Elke bezoeker kan zijn computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.
7.3 Indien de klant zijn computer op een dergelijke wijze heeft ingesteld dat de computer geen cookies accepteert, dan is het mogelijk dat de klant geen gebruik kan maken van bepaalde functies op de website.

 

Artikel 8 Privacy beleid van andere websites
Op de website kunnen links staan naar andere websites die niet worden beheerd door LuytenAutosport. LuytenAutosport kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop de beheerders van deze andere websites met de gegevens van de bezoekers omgaan.

 

Artikel 9 Wijziging gegevens
Klanten hebben de mogelijkheid om bij LuytenAutosport op te vragen welke gegevens zij van hun bijhoudt. Deze gegevens kunnen op verzoek van de klant door LuytenAutosport worden gewijzigd of verwijderd.

 

Artikel 10 Klachten
Klachten over het gebruik van gegevens door LuytenAutosport kunnen worden gemeld via de in artikel 3 genoemde contactgegevens.

 

Artikel 11 Wijzigen privacy statement
LuytenAutosport is gerechtigd deze privacy statement te wijzigen. De wijzigingen worden via de e-mail aan de klant bekend gemaakt en treden in werking op het moment van publicatie op de website.

 

Volgende stap